יום 1 - ערב - שיחת דהרמה - חסד החיים וחסד המוות - הקלטה 2