יום 6 - צהרים - שיחת דהרמה - התהוות מותנית של העצמי - הקלטה 15