יום 4 - ערב - מדיטציה מונחית - מטא, להיות גוף שנח בתוך לב - הקלטה 10