12.04.2023 - יום 6 - צהרים - מדיטציה מונחית - מטא לתופעות בגוף - הקלטה 20