11.04.2023 - יום 5 - בוקר - הנחיות מדיטציה - אניצ'ה - הקלטה 14