09.04.2023 - יום 3 - צהרים - מדיטציה מונחית - מטא - הקלטה 8