09.04.2023 - יום 3 - בוקר - שאלות ותשובות - הקלטה 7