30.03.2023 - יום 2 - צהרים - מדיטציה מונחית - עוגן הגוף והנשימה - הקלטה 3