16.03.2023 - יום 2 - ערב - שיחת דהרמה - הדרך בעלת שמונת הנתיבים - הקלטה 4