16.03.2023 - יום 2 - ערב - מדיטציה מונחית - הקלטה 3