07.03.2023 - יום 5 - ערב - שיחת דהרמה - שמחה - הקלטה 13