06.03.2023 - יום 4 - ערב - מדיטציה מונחית - תחושות בגוף - הקלטה 10