06.03.2023 - יום 4 - בוקר - הנחיות מדיטציה - חמשת האורחים - הקלטה 8