05.03.2023 - יום 3 - בוקר - הנחיות מדיטציה - ודאנה, נעים ולא נעים - הקלטה 5