08.02.2023 - יום 1 - ערב - מדיטציה מונחית - התמקמות לקרבה - הקלטה 1