27.01.2023 - יום 3 - ערב - מדיטציה מונחית - מטא לעצמי, למשפחה וחברים - הקלטה 8