25.01.2023 - יום 1 - ערב - מדיטציה מונחית - הוקרה, מודיטה, שמחה במה שיש - הקלטה 1