13.01.2023 - יום 2 - צהריים - מדיטציה מונחית - חזרה לנשימה - הקלטה 3