12.01.2023 - יום 1 - ערב - הנחיות מדיטציה - הקלטה 1