18.01.2023 - יום 6 - ערב - שיחת דהרמה - Self - reflective it's not about ourself - הקלטה 13