17.01.2023 - יום 5 - בוקר - הנחיות מדיטציה - מחשבות - הקלטה 9