8 - יהל אביגור - 23.12.2022 - יום 4 - בוקר - הנחיות מדיטציה - תרגול עם היאחזות - הקלטה 8