יום 3 - צהריים - שיחת דהרמה - על השתוקקות והיאחזות - הקלטה 6