שיחות דהרמה מוקלטות

הקלטות עבור:
ריטריט חנוכה - קרן ארבל ויהל אביגור, בסיוע תמי ברקאי - לבעלי/ות נסיון
2022
יום בקורס שם המורה כותרת שיחה
1 יהל אביגור יום 1 - ערב - מדיטציה מונחית - רגישות לכל הגוף - הקלטה 1
2 יהל אביגור יום 2 - בוקר - הנחיות מדיטציה - רגישות לגוף והנחיות לתרגול בהליכה - הקלטה 2
2 קרן ארבל ום 2 - צהריים - שיחת דהרמה - איכויות בתרגול - הקלטה 3
2 תמי ברקאי יום 2 - ערב - מדיטציה מונחית - הקלטה 4
3 קרן ארבל יום 3 - בוקר - הנחיות מדיטציה - עבודה עם האורחים - הקלטה 5
3 יהל אביגור יום 3 - צהריים - שיחת דהרמה - על השתוקקות והיאחזות - הקלטה 6
3 יהל אביגור יום 3 - ערב - מדיטציה מונחית - תרגול עם השתוקקות והיאחזות - הקלטה 7
4 יהל אביגור 8 - יהל אביגור - 23.12.2022 - יום 4 - בוקר - הנחיות מדיטציה - תרגול עם היאחזות - הקלטה 8
4 תמי ברקאי יום 4 - צהריים - שיחת דהרמה - ההר שמאחורי העיר: מאמץ נכון - הקלטה 9
4 יהל אביגור יום 4 - ערב - מדיטציה מונחית - האדמה שבנו ומחוץ לה - הקלטה 10
5 קרן ארבל יום 5 - בוקר - הנחיות מדיטציה - אניצ'ה - הקלטה 11
5 יהל אביגור יום 5 - צהריים - מדיטציה מונחית - תרגול אניצ'ה - הקלטה 12
5 קרן ארבל יום 5 - ערב - שיחת דהרמה - פרימת העצמי - הקלטה 13
6 יהל אביגור יום 6 - בוקר - הנחיות מדיטציה - אנאטה, מטא, פירות התרגול - הקלטה 14
6 יהל אביגור יום 6 - ערב - שיחת דהרמה - להבין שניות, דואליות- הקלטה 15

הקלטות עבור:
ריטריט חנוכה - קרן ארבל ויהל אביגור, בסיוע תמי ברקאי - לבעלי/ות נסיון
2022