יום 1 - ערב - מדיטציה מונחית - רגישות לכל הגוף - הקלטה 1