יום 2 - בוקר - הנחיות מדיטציה - התרווחות בגוף, הנחיות לתנוחה - הקלטה 2