יום 1 - ערב - הנחיות מדיטציה - תשומת לב לנשימה - הקלטה 1