בוקר - מדיטציה מונחית - חיבור לתחושת הגוף - הקלטה 8