ערב - שיחת דהרמה - חוסר היציבות כשער לחופש - אניצ'ה