ערב - שיחת דהרמה - שכחה קולקטיבית והאפשרות של חזרה הביתה