בוקר - הנחיות מדיטציה - מטא בתודעה רחבה- 03.06.2022