שיחת דהרמה - חידוש הברית, חנוכה, שברים ושחרור אחיזה