Brahmavihara - הנחיות למדייטצית מטהה וחמלה.

שימי לוי
שימי לוי
סוג ההקלטה: 
מדיטציה מונחית
שפת ההקלטה: 
עברית
איכות ההקלטה: 
איכות גבוהה

מידע נוסף אודות ההקלטה:

שם השיחה: 
הנחיות למדייטצית מטהה וחמלה
שם המורה: 
שימי לוי
שם הריטריט: 
ארבע איכויות הלב
שנה: 
2017
יום בקורס: 
5

הנחיות למדיטציה  ריטריט מטהה - יום 5 של הקורס