הנחיות למדיטציה - להיות עם כל הדברים כפי שהם עם לילה וצ׳ארלס 2014