מעורבות חברתית

מאמר
אני משתף כאן הרהורים בעקבות סיור שהשתתפתי בו של דהרמה מעורבת חברתית בכפרים פלסטינים בבקעה , בעקבות כתבה ששמחתי לשתף עם רשימת הקשר של מתרגלי הקבוצה שלנו ברידמן,  הנה היא- ראיון מעניין ביותר עם מתרגל דהרמה פלסטיני: לחופש אין גבולות https://engagedharma.wordpress.com/2017/05/03/meditating-in-palestine...