הנחיות מדיטציה, חקירת התופעות. י.ד. עין דור 10.7.2018.m4a