קבוצת ישיבה המאורגנת ע״י מתרגלים מהסנגהה ״חוכמת ההזדקנות״