קבוצת ישיבה המאורגנת ע״י מתרגלים מהסנגהה בירושלים 2