קבוצת ישיבה המאורגנת ע״י מתרגלים מהסנגהה בירושלים

every Thursday
10/08/2017
Event category: 
Prerequisites: 
Open to everyone
Start time: Thursday 08:30
End time: Thursday 09:45
קבוצה בבית הכרם  ירושלים. 

בימי חמישי בין 08:30 ל09:45. 

אורן 054-9147066