קבוצת ישיבה המאורגנת ע״י מתרגלים מהסנגהה במודיעין

חוזר כל שבוע בכל רביעי עד ה' אוג' 13 2037.
09/08/2017
קטגוריית אירוע: 
הנחייה ע"י מתרגלים מהסנגהה
תנאי השתתפות: 
פתוח לכולם
שעת התחלה: רביעי 20:00
שעת סיום: רביעי 22:00
 
קבוצת ישיבה שבועית המאורגנת ע״י מתרגלים מהסנגהה
בימי ד׳
 
לפרטים: 050-6983961 lilachtsur@gmail.com לילך צור