תכנים של שירלי טפר
תכנים של Shirley Teper

לשוניות ראשיות

שירלי טפר

שם המורה: שירלי טפר 

ארועים של שירלי טפר

ארועים של שירלי טפר