דאנה


תוכן עניינים:

- מהי משמעות המילה דאנה?
- דאנה בעמותת תובנה
- תמיכה בתובנה
- דאנה כתמיכה במורות ובמנחות תובנה
- כיצד מתקיים תרגול דאנה בריטריט?
- בקשה ממי שבוחרים לתת דאנה באשראי
- תרומה לתובנה
- מאמרים ותרגומים בנושא דאנה כתרגול

מהי משמעות המילה דאנה?

פירוש המילה 'דאנה' (בסנקסריט ובפאלי) היא נדיבות, נתינה בלב פתוח. האיכות של דאנה היא הראשונה מעשר השלמויות (parami).

מאז זמנו של הבודהה, המסורת התומכת בדהרמה (הדרך הרוחנית) באסיה מבוססת על נדיבות ואחריות הדדיות: הקהילה נתמכת על ידי הקורסים, הלימוד וההדרכה אשר מוצעים על ידי הנזירים והנזירות, ומראה את הערכתה, את הכבוד שהיא רוחשת לתרגול הרוחני ואת השאיפה להמשכו על ידי תמיכה במנזרים, בצרכים הבסיסיים של אוכל, ביגוד, מקלט ותרופות. 

במערב כיום, רבות מהמורות ומהמורים שמציעים את הלימוד וההדרכה הרוחניות אינן חיות במנזרים. 
בהליכתן בעקבות המסורת, הן מציעות את ההדרכה והניסיון שלהן, את לימוד הדהרמה - ברוח הנדיבות והתרומה, משום שאלה אינם יכולים להימדד בערכים חומריים ומתוך הרצון לאפשר אותם לכל מי שמבקש לתרגל.
 


 

דאנה בעמותת תובנה

גם עמותת תובנה בוחרת להציע את הפעילויות השונות ככל שניתן ברוח הדאנה, הן כדרך לאפשר למי שאין ידם משגת לשלם, להשתתף בקורסים ולזכות בפירות התרגול; והן כאיכות שנמצאת בבסיס התרגול, מזמינה לטיפוח מתמיד של נדיבות, פתיחות והכרה בהשפעה ההדדית של פעולותינו על אחרות ואחרים.

עם זאת, לקיום הריטריטים והפעילויות האחרות של תובנה יש עלויות משמעותיות הכוללות את התחזוקה היומיומית של מרכז התרגול בעין-דור ושכירות של מקומות תרגול נוספים, מזון ומגורים, חשמל מים ועוד, הוצאות ארגוניות שונות לניהול תקין ושוטף של העמותה, משכורות למספר עובדות ועובדי העמותה (רובם במשרה חלקית), הוצאות נסיעה של המורים ועוד.
המתרגלות והמתרגלים מוזמנים לתמוך בהוראת הדהרמה הן על-ידי מתן תרומה למורות, שתאפשר להן להמשיך וללמד, והן על-ידי תרומה לכיסוי הוצאות הקורס והעמותה, כדי לאפשר לקורסים נוספים להמשיך ולהתקיים, ולהעניק לאנשים אחרים את ההזדמנות לתרגל.


תמיכה בתובנה 

הרישום לריטריטים ולסופש נעשה ללא בקשת מחיר נקוב מלבד דמי הרישום, שמכסים עלות קטנה בלבד מתוך עלויות הקורס, ותפקידם למנוע מקרים של הרשמה ללא הגעה.
לקראת סיום הקורס יתאפשר למשתתפים בו לתרגל 'דאנה' וכך לתמוך בכיסוי עלויות אלה ולאפשר את המשך הפעילות.
עלויות השתתפות בקורס בעין דור

בחלק מהפעילויות העירוניות / אונליין מבוקשים בעת ההרשמה דמי השתתפות לכיסוי הוצאות קיום הקורס, במחיר שנועד לחבר בין הצורך בכיסוי הוצאות לבין רוח הדאנה (נדיבות).
ברצוננו שאנשים לא יימנעו מרישום לקורס בשל מגבלה כספית, ולכן מי שאין ביכולתם לשלם את הסכום המלא מוזמנים לשלם סכום אחר שאפשרי עבורם.


דאנה כתמיכה במורות ובמנחות תובנה

כל המורות והמנחות בכל פעילות של תובנה, מעניקות את הלימוד והתרגול ללא כל מחיר נקוב ומתוך הרצון להמשיך ולאפשר נתינה חופשית של הדהרמה. 
בכל פעילות יתאפשר למתרגלות ולמתרגלים לתמוך גם בהוראה ולאפשר למורות להמשיך ללמד, על-ידי תמיכה ישירה בהן. 
בעמודי המידע על כל מורות ומנחות תובנה, תוכלו למצוא גם פרטים על האפשרות להעביר דאנה לכל אחת ואחד מהן.


כיצד מתקיים תרגול דאנה בריטריט?

לקראת סיום הקורס וכחלק ממנו, תתקיים 'שיחת דאנה' בה יסבירו המורות על רוח ה'דאנה' בדרך הבודהיסטית וכיצד היא באה לידי ביטוי בתובנה.
לאחר השיחה יתקיים 'תרגול הדאנה' - זמן שבו יוזמנו המשתתפים לתת, כתמיכה בעמותה ובמורות. 
התרגול מתקיים גם הוא בשתיקה, התומכת באפשרות של כל אחת ואחד להמשיך לתרגל בתשומת לב וקשב.
ניתן לתת דאנה במזומן, בכרטיס אשראי ובצק. לא ניתן לתת תשלום באמצעות הטלפון הנייד. 
שיחת דאנה - זהר לביא - להאזנה


בקשה ממי שבוחרים לתת דאנה באשראי

הטלפונים הניידים של המתרגלים בקורס יהיו סגורים עד סיום הקורס ולא יהיו זמינים במהלך תרגול הדאנה. לכן נבקש ממי שיבחרו לתת תרומה בכרטיס אשראי, להגיע עם פרטי האשראי זמינים בצורה אחרת (עם כרטיס אשראי פיזי, או רישום של פרטיו). 

 


כל תרומה שתוכלו לתת תתקבל בהערכה ובשמחה, ותתרום לכך שהדהרמה תמשיך להיות מועברת לכל דורש.
לתרומה - תשלום באתר

 מאמרים ותרגומים בנושא דאנה כתרגול