מרחב בטוח ומניעת הטרדות מיניות בתובנה

 
הימנעות מהתנהגות מינית לא מותאמת / פוגענית
 
תובנה מחויבת למניעת הטרדה מינית ולקיומה של סביבה מכבדת, בטוחה ומיטיבה לכל המגדרים. אנו מחוייבות\ים להצבת גבולות בהירים, המאפשרים תחושת ביטחון בפעילויות שאנו מקיימים\ות, ומדגישות\ים את הצורך לעשות זאת במסגרות היחסים שבין מורה לתלמיד\ה ובין מתרגלות\ים לבין עצמן\ם.
 
בהתאם לכללי ההתכוונות האתית (סילה), אנו מקבלות\ים על עצמנו את התרגול של הימנעות מהתנהגות מינית שיש בה פגיעה, אם בפעולה, בדיבור או בניצול של מרות.
 
אם חווית הטרדה או פגיעה (גופנית, מילולית או אחרת) או הפרה של תחושת הביטחון שלך במרחב, אנא פנה\י לממונה על מרחב בטוח ומניעת הטרדה מינית בעמותה: מיכל יון, miciyon@gmail.com
 

כל הפניות יטופלו מתוך כבוד לפונה ורצונותיה/יו. נשאף לפעול תוך שמירה על דיסקרטיות, ברוח הקוד האתי של תובנה, ובהתאם להוראות התקנון והחוק למניעת הטרדה מינית.

אתן/ם מוזמנים/ות לפנות בכל עניין רלוונטי.