שיחות דהרמה מוקלטות

הקלטות עבור:
ריטריט בנושא ריקות - "שקט, תובנה ושחרור" - ראדהה ניקולסון ולילה קמחי, בסיוע מולי גלזר - לבעלי/ות ניסיון קודם
2023
יום בקורס שם המורה כותרת שיחה
1 ראדהה ניקולסון יום 1 - הקלטה 1 - ערב - הנחיות למדיטציה
2 ראדהה ניקולסון יום 2 - הקלטה 2 - צהרים - חקירה
2 לילה קמחי יום 2 - הקלטה 3 - ערב - שיחת דהרמה - סלפי, מאדאם
3 ראדהה ניקולסון יום 3 - הקלטה 4 - בוקר - הנחיות מדיטציה
3 ראדהה ניקולסון יום 3 - הקלטה 5 - צהרים - חקירה
3 מולי גלזר יום 3 - הקלטה 6 - ערב - שיחת דהרמה - איפה הטעות, והאם היא כל כך גדולה
4 ראדהה ניקולסון יום 4 - הקלטה 7 - בוקר - הנחיות מדיטציה
4 לילה קמחי יום 4 - הקלטה 8 - צהרים - חקירה
4 לילה קמחי יום 4 - הקלטה 10 - ערב - מדיטציה מונחית - Art of getting comfortable
4 ראדהה ניקולסון יום 4 - הקלטה 9 - ערב - שיחת דהרמה - Coming to the heart of things
5 ראדהה ניקולסון יום 5 - הקלטה 11 - בוקר - הנחיות למדיטציה
5 ראדהה ניקולסון יום 5 - הקלטה 12 - צהרים - חקירה
5 לילה קמחי יום 5 - הקלטה 13 - ערב - שיחת דהרמה - על אור וצל
6 ראדהה ניקולסון יום 6 - הקלטה 14 - בוקר - הנחיות מדיטציה
6 ראדהה ניקולסון יום 6 - הקלטה 15- צהרים - חקירה
6 ראדהה ניקולסון יום 6 - הקלטה 16- ערב - שיחת דהרמה - Equanimity

הקלטות עבור:
ריטריט בנושא ריקות - "שקט, תובנה ושחרור" - ראדהה ניקולסון ולילה קמחי, בסיוע מולי גלזר - לבעלי/ות ניסיון קודם
2023