שיחות דהרמה מוקלטות

הקלטות עבור:
סופ״ש ויפסנא - מיכל כהן ורני עובדיה, בסיוע רון אלון
2021
יום בקורס שם המורה כותרת שיחה
1 רני עובדיה הנחיות מדיטציה
2 רני עובדיה הנחיות מדיטציה
2 מיכל כהן שיחת דהרמה
2 מדיטציה מונחית
3 רני עובדיה הנחיות מדיטציה

הקלטות עבור:
סופ״ש ויפסנא - מיכל כהן ורני עובדיה, בסיוע רון אלון
2021

יום בקורס: 2
יום בקורס: 2