שיחות דהרמה מוקלטות

יום בקורס שם המורה כותרת שיחה
כריסטופר טיטמוס Inquiry לשמיעה
כריסטופר טיטמוס General Meditation instructions לשמיעה
כריסטופר טיטמוס Unsatisfactoriness & suffering לשמיעה
כריסטופר טיטמוס Conditions לשמיעה
כריסטופר טיטמוס Advantages and disadvantages of feelings לשמיעה
כריסטופר טיטמוס The Walking and the Walker לשמיעה
כריסטופר טיטמוס Closing Instructions לשמיעה
כריסטופר טיטמוס Inquiry לשמיעה
כריסטופר טיטמוס Inquiry לשמיעה
כריסטופר טיטמוס What is Divinity לשמיעה
כריסטופר טיטמוס From the Inner to the Outer לשמיעה
כריסטופר טיטמוס inquiry about mystery and beauty לשמיעה
כריסטופר טיטמוס The Wisdom of Connection לשמיעה
כריסטופר טיטמוס About Meditation לשמיעה
כריסטופר טיטמוס Opening Talk לשמיעה
כריסטופר טיטמוס The Process of Identification לשמיעה
כריסטופר טיטמוס Three Kinds of Mind לשמיעה
כריסטופר טיטמוס Mind and Body לשמיעה
כריסטופר טיטמוס Inquiry לשמיעה
כריסטופר טיטמוס Non Duality לשמיעה
כריסטופר טיטמוס The Power of Love לשמיעה
כריסטופר טיטמוס Appreciation לשמיעה
כריסטופר טיטמוס The Power to Say No לשמיעה
כריסטופר טיטמוס Meditation Instructions לשמיעה
כריסטופר טיטמוס Getting Behind All לשמיעה
כריסטופר טיטמוס The Power fo Trust The Power of Change לשמיעה
כריסטופר טיטמוס Meditation לשמיעה
כריסטופר טיטמוס Is Life a Problem לשמיעה
כריסטופר טיטמוס Inquiry - Doubt לשמיעה
כריסטופר טיטמוס Making the Effort לשמיעה

עמודים

עמודים