שיחות דהרמה מוקלטות

הקלטות עבור:
ריטריט ויפאסנה בסוכות בהנחיית צ'ארלס ופטרישיה ז'נו, לילה קמחי ובסיועה של שרית זר אביב
2017
יום בקורס שם המורה כותרת שיחה
לילה קמחי מדיטציה מונחית - שחרור מתח, סלף ועולם
שרית זר-אביב מדיטציה מונחית - שרית זר-אביב
צ’ארלס ז’נולילה קמחיפטרישיה פלדמן-ז’נו Charles Genoud and Lila Kimhi - Q&A session
פטרישיה פלדמן-ז’נו Guided meditation - Finding the inner smile
פטרישיה פלדמן-ז’נו Dharma talk by Patricia Feldman Genoud
צ’ארלס ז’נו Guided meditation - Observing the thoughts
שרית זר-אביב הנחיות צהריים - שרית זר אביב לשמיעה
לילה קמחי מדיטציה מונחית - לילה קמחי
צ’ארלס ז’נו Concepts and reality
שרית זר-אביב מדיטציה מונחית - שרית זר-אביב
פטרישיה פלדמן-ז’נו Guided meditation - Offering care by Patricia Genoud
לילה קמחי רגשות מקודשים
שרית זר-אביב מדיטציה מונחית - שרית זר-אביב
לילה קמחי מדיטציה מונחית והוראות למדיטציה בהליכה - לילה קמחי
צ’ארלס ז’נו No willing to be present
פטרישיה פלדמן-ז’נו Supporting factors - mindfulness, concentration, effort
לילה קמחי מדיטציה מונחית - לילה קמחי
צ’ארלס ז’נו Guided meditation by Charles Genoud

הקלטות עבור:
ריטריט ויפאסנה בסוכות בהנחיית צ'ארלס ופטרישיה ז'נו, לילה קמחי ובסיועה של שרית זר אביב
2017