יום 6 - הקלטה 16 - ערב - שיחת דהרמה - Onward leading - הברהמה ויהרה כתמיכה בתרגול ובחיים.