יום 6 - הקלטה 14 - בוקר - הנחיות למדיטציה - Easing Contraction and Demand.