יום 5 - הקלטה 12 - צהרים - מדיטציה מונחית - Radiating Metta.